Länkvän.se - Sökoptimering med marknadsföring på Facebook & Twitter Länkbyten Fantastiskthelvete.blogg.se - Fråga tre

Fråga tre

Tänkte fortsätta med fråga tre efter gårdagen. Har fortfarande en del tankar, men tänkte hoppa det idag och fortsätta med det jag lovat. Kan vara bra att för en gångs skull slippa tänka på det som händer. Kanske någonting jag borde börja göra mer.
 
Hur påverkar personernas upplevelser av empowerment?
Empowerment var ett viktigt ord i början av kursen. Ett annat namn på detta som sades var egenmakt. Vilket i grunden hade som betydelse att vi som börjar här skulle få makten över vårt eget liv.
 
I början så var detta bara ett ord för mig. Ett ord som egentligen inte betydde någonting. Jag hade ingen som helst aning om vilken kontroll jag skulle kunna ta och jag hade väl i viss mån kontrollen över vad jag trodde att jag ville ha. Vad jag tyckte jag klarade av.
 
Jag hade ingen aning om hur lite kontroll jag egentligen hade. Det är svårt att kontrollera sitt liv om ens valmöjligheter är extremt små. Jag hade ingenting annat att välja mellan. Det var antingen att göra kursen eller att ge upp. Jag tog det som gavs mig och jag hade inte någonting annat.
 
Sedan när företaget började så märkte jag hur skrämmande det är att ha egna val. Hur lätt det är att vilja ha någon som bestämmer. Det var inte bara jag som hade den känslan och viljan att någon av handledarna skulle vara en chef eller arbetsledare var stor.
 
När det blev problem mellan deltagarna så ville de gärna att handledarna skulle medla eller vara bestämmande. Vet inte riktigt hur det var med detta eftersom jag själv inte direkt var med i något bråk på sådant sätt. I alla fall inte vad jag minns, men jag tror att handledarna försökte få oss att prata med varandra istället för mot varandra. Att försöka lösa det själva.
 
Men ändå så hade kursen lärt mig att hela poängen med företaget var att vi skulle vara självstyrande. Att de handledare som fanns skulle bara vara med vid sidan om. Att det skulle vara demokratiskt styre och vi tillsammans skulle styra allting frammåt.
Jag var så besluten jag kunde vara vid den tiden att försöka ta vara på den möjligheten vi hade.
 
Under tiden som gick så blev det lättare och lättare att ta kontroll över mitt liv.
 
Idag är jag fruktansvärt tacksam över chansen att få bestämma själv. Nu har jag fler val än någonsin och jag är fortfarande rädd över den egenmakt jag har fått. Jag önskar ibland att någon kunde bestämma åt mig. Att jag hade en sekreterare som kunde hjälpa mig att styra upp alla saker jag vill göra. Att slippa allt ansvar jag har.
 
Men samtidigt är jag tillbaka till den jag var förut om jag inte hade något ansvar. Jag är tillbaka till den som bara väntar på döden och hoppas att det inte blir några problem alls på vägen.
 
Även med de känslor som sliter i mig just nu är jag fortfarande tacksam över att de finns och sliter. Att jag har makten att fortsätta och hantera det som händer. Att jag kommer göra som jag alltid har gjort. Att kunna se tillbaka och titta över de svårigheter jag har haft och säga till mig själv att jag klarade av det. Jag klarade av ett till av de stora hindrena i mitt liv.
 
Att jag hade kontrollen och makten över mig själv att klara detta.
 
Så i grunden är svaret att empowerment är skrämmande och svårt, men stärkande. Desto mer egenmakt man har desto bättre val kan man göra utifrån sina egna känslor och tankar, istället för att styras av omgivningen. Desto bättre kontroll jag har haft över mina val, desto mer nöjd har jag blivit. Har det blivit illa av de val jag har gjort kan jag i alla fall säga som med kassaaparaten att det är jag som har gjort valet.
 
En tanke som jag tänker nu på att det var länge sedan detta ord togs upp. Jag vet inte om det betyder samma för andra som mig eller att de som är nya har riktigt fått in denna tanke. Kanske borde ha med det på något möte i framtiden eller åtminstone se om det går att prata om det.

Skall försöka komma ihåg detta.
egenmakt - empowerment - kontroll - självbestämmande