Länkvän.se - Sökoptimering med marknadsföring på Facebook & Twitter Länkbyten Fantastiskthelvete.blogg.se - Socialt företagande

Socialt företagande

Det är dags att berätta lite om den lite mer speciella ideén vårt egna företag är baserat på.
 
Vårt företag är en social ekonomisk förening. En ekonomisk förening vet nog de flesta vad det betyder, om inte så är det en förening där medlemmarna tillsammans äger företaget med hopp av att det skall gå med vinst.
 
Den stora skillnaden med vanlig ekonomisk förening och en social variant är att fastän medlemmarna vill att föreningen skall gå med vinst så skall inte denna delas ut mellan medlemmarna utan återinföras in i företaget för att företaget skall kunna främja medlemmarnas välmående.
 
Vårt företag och mitt egna bättre mående går hand i hand. Det är där jag har varit och det är där jag har lyckats förbättra mig själv. Det är svårt att berätta om företaget och inte ta med min egen väg i detta och hur det har påverkat mig, men skall försöka och ta med mitt arbete imorgon.
 
Innan det blev ett företag så var det ett projekt och cafeét som jag arbetstränade på tillhörde psykiatrin i Borlänge. Poängen var att först starta en tvåårig kurs för flera personer inom öppenvårdspsykiatrin och andra personer långt ifrån arbetsmarknaden. Jag själv blev tillfrågad om jag ville börja en stund innan 2010. När de förklarade för mig så förstod jag inte riktigt vad som menades, men jag hade börjat må så mycket bättre så att jag tyckte varför inte.
 
Samtidigt som jag och några andra arbetstränade på cafeet så började det med studier om eget företagande och styrelsearbete. Det var cirka tjugo personer från början och studierna skulle vara i cirka två år. Jag kan säga då att jag trodde att efter studierna så skulle allting fortsätta som vanligt och livet skulle gå vidare framåt utan att alltför mycket skulle hända.
 
Tiden gick framåt och när det var dags att påbörja så fanns hela tiden tanken att det kommer inte fungera. Det kommer inte hålla. Från 1:a mars 2012 så startade möjligheterns källa ekonmisk förening för första gången någonsin. Jag tror inte någon hade förväntat sig allting som helt plötsligt hopade över oss. Det var så många saker som ingen var riktigt redo för. Så många saker som vi inte studerat för.
 
Vi var fyra heltidsanställda och fyra halvtidsansällda och hade cafeét på Borlänge bibliotek som grund. Allihopa har en bidragsanställning och kommunen hjälper till med att vi får hyresfritt och två stycken anställda från psykiatrin för att handleda oss vid behov. Det är dock vi själva som bestämmer och de är som påpekat bara handledande.
 
Vi har fyra av oss i styrelsen, dessutom sitter tre stycken utifrån som stödjande. En från bibilioteket, en politiker och en som var med och startade allt från början. Jag själv började som kassör.
 
Arbetssättet som vi fick verkar ha varit svårt när man är så van att lyssna på andra och inte har haft så mycket att säga till om tidigare. Helt plötsligt fick vi en massa ansvar och jag tror ingen var redo direkt från början på hur allt skulle fungera praktiskt. Det var så många småsaker att tänka på som glömdes bort eller inte ens tänktes på. Cafeét i sig själv skulle inte ens i närheten ha klarat sig själv att betala lön till en anställd och ännu mindre till hyror och omkostnader så utan hjälp från kommunen skulle den inte ha en chans att klara sig. Helt plötsligt var det åtta personer som många av dem inte trodde att de skulle någonsin få lön i hela sitt liv innan pensionen ett arbete. Ett stort ansvar över sitt eget liv, alla med sina egna rädslor och egna skörheter.
 
Jag hade så svårt att se att det skulle klara sig särskilt länge. Jag tror att det var flera som trodde som jag. Dessutom var det nog rätt många som inte tyckte att det var ett riktigt jobb för att det är lönebidragsanställning. Jag har börjat märka mer och mer vilket jobb det egentligen är och det känns som ett riktigt jobb rakt igenom. Men nu har det gått snart två och ett halvt år. Vi är för tillfället 4 heltid, varav en sjukskriven och en föräldrarledig. 5 halvtidsanställda och 5 som arbetstränar. Är själv ordförande sedan några månader bakåt.
 
Facebook möjligheternas källa, från och med igår
cafe - ekonomisk - förening - företag - källa - möjligheternas - socialt företag